Kontaktuppgifter

P.g.a. olika omständigheter så agerar t.v. vice ordförande Robban Widell ordförande i riksorganisationen BARO.
Jouren på telefonnummer +46(0)73 081 20 30 har ni direktkontakt med alla kvällar och nätter mellan 21.00-09.00.
Övrig tid går det jättebra att ringa eller sms:a så kommer någon att höra av sig snarast efter mån av tid.
Dock så svarar någon i jouren garanterat från 21.00 samma kväll.

Kontaktuppgifter till Robban Widell:
Tel: 072-041 72 77
E-post: robban.widell@gmail.com / robban.widell@brukaranhoriga.se

//Styrelsen BARO

Seminarie i Göteborg

Den 1 oktober var Ordförande Christine Sander på ett seminarium i Göteborg ang. Naloxon I fokus.
Indedningsvis talade Överläkare Martin Kåberg om Sprututbytesverksamhet, mer än bara nålar och sprutor, samt Naloxon som överdosprevention.
Följd av Philipp Paul Lobmaier, projektledare Naloxonprojektet (Norge), som talade om Överdosarbetet i Norge.
Därefter talade Christine om överdosarbetet i Sverige, vad är viktigast sett ur brukaranhörigas perspektiv.

Vi fick även se olika produkter och fick med ett demo ex som finns på marknaden. Lätt att hålla, lätt att ha i fickan, lätt att öppna. Ligger två nässpray = 2 doser samt bruksanvisning i. Det va en intressant eftermiddag.

Överdosdagen 31:a augusti

Den 31:a augusti, på Internationella överdosdagen, arrangerade vi ett fotoprojekt på facebook och spelade även in en film om naloxon ihop med Brukarföreningen Stockholm.

Klicka här för att komma till spellistan på Facebook

Remembrance Day

Lars Epstein från DN Stockholm skriver fint om årets firande av Remembrance Day. Läs artikeln på Facebook

Ett fyrtiotal anhöriga och vänner samlades vid minnesträdet som planterades där för ett antal år sedan för att minnas och hedra de sina på Remembrance Day (internationella Brukardagen) som årligen infaller den 21 juli, i Stockholm arrangerad av Brukarföreningen Stockholm och andra organisationer.

Vi är ett kontaktnät för anhöriga till personer som använder eller har ett problematiskt bruk av illegala/legala substanser samt de som har samsjuklighet. En del av oss har även egen erfarenhet.

Organisationens ändamål:
  • Att ge hjälp och stöd åt ANHÖRIGA barn, syskon eller annan närstående.
  • Samt stödja anhöriga till de som har eller vill ha metadon, buprenorfin eller andra substitutionspreparat.
  • Att stödja anhöriga oavsett behandlingsform deras nära/brukare vill ha. Att ge kunskap och stöd i de processerna för den behandlingsform den nära/brukare vill veta mer om eller vill få hjälp med.
  • Vi arbetar även för en förändrad narkotikapolitik och harm reduction samt mänskliga rättigheter där inte drogfrihet är huvudsyftet utan livskvalitet. Att anhöriga likväl som den nära/brukare får tillgång till bra droginformation och stöd. Vi har en öppen jourtelefon. Nummret till jouren står alltid på BAROs FB-sida. Kontakt i andra frågor mejla oss.