Händelser


NSBS2020 debatt

Den 4 novenmber deltog vår ordförande Christine Sander i en debatt på zoom arrangerad av Socialliberalerna ang. vår narkotikapolitik. Medverkade gjorde olika ungdomspartier, Föreningen tryggare Ruspolitik, Stockholms Brukarförening, Polis mfl.
Debatten finns att se här:

Till toppen

Global Day of Action

Support. Don’t Punish är ett globalt gräsrotsinriktat initiativ till stöd för minskning av skador och narkotikapolitik som prioriterar folkhälsa och mänskliga rättigheter. Kampanjen syftar till att minska skademinskningen på den politiska dagordningen genom att stärka de drabbade samhällenas och deras allierades mobiliseringskapacitet, inleda en dialog med beslutsfattare och öka medvetenheten bland medier och allmänheten.

Kampanjens årliga höjdpunkt är ”Global Day of Action”, som äger rum den 26 juni, (eller runt den internationella dagen mot narkotikamissbruk och olaglig handel). Historiskt sett har detta datum använts av regeringar för att visa upp sin drogkontroll dvs. ”resultaten” av tvångsåtgärder. Kampanjens globala aktionsdag syftar till att förändra dagens skildring.

Varje år ökar antalet deltagare i dussintals städer över hela världen, som ansluter sig till denna unika och mångfacetterade tillställning av samlad kraft för att lyfta nya reformer och minska skadeverkningar.

För att hålla kontakten med ”Global Day of Action” och möjligheterna till support, vänligen prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan också lära dig mer om tidigare lokala partners tidigare aktiviteter här.

Support. Don’t Punish kampanjens budskap är följande:

  • Narkotikakontrollsystemet är ofullständigt och är i behov av reformerer.
  • Människor som använder droger bör inte längre anses som kriminella.
  • Människor som är involverade i narkotikahandel på låga nivåer, särskilt de som är involverade på grund av uppehälle eller tvång, bör inte få hårda eller oproportionerliga straff.
  • Dödsstraff bör aldrig användas för narkotikabrott.
  • Drogpolitiken bör fokusera på hälsa, ett bra liv och att minska skador.
  • Narkotikapolitikens budget behöver ses över för att säkerställa att hälso– och skade minskande åtgärder används och finansieras på lämpliga sätt.

Till toppen

Kallelse till Årsmöte 2020

Datum: 17 Oktober 2020
Tid: Kl 13.00
Plats:
Brukarföreningen Stockholm
Livdjursgatan 5 A
121 62 JOHANNESHOV

Ladda hem kallelsen som PDF
(Högerklicka på länken -> spara länk som...)
Till toppen

Öppet brev till Socialminister Lena Hallengren

Är politiska signaler viktigare än att rädda liv?

Regeringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation när det gäller Covid-19 men lyssnar inte på samma instans när de uppmanar till att utreda Sveriges narkotikalagstiftning. Följer du, Lena Hallengren, bara råden när de faller i linje med din förbestämda inställning? Du som socialminister är inte ens intresserad av vad en utredning leder fram till, och därefter fatta beslut om vilken väg Sverige ska ta. Det visar på att du har ett dåligt förhållande till evidensbaserad forskning och, i sin förlängning, verkligheten i sig. Du har redan tagit ställning och meddelar att regeringen står fast vid den nuvarande linjen om svensk narkotikapolitik. Den politik som resulterat i att Sverige har den näst högsta narkotikadödligheten, efter Estland, enligt EMCDDA 2016.

Det är i alla fall så vi, som utgör en stor del av brukar- och anhörigrepresentanter, uppfattar det. Vi som lever med den verklighet du blundar för varje dag.

Vi har mer droger i samhället nu än någonsin. Den nuvarande lagstiftningen sedan 1988 har inte uppnått det önskade resultatet. Vi ser även hur kriminaliseringen av det egna bruket driver narkotikaanvändare till utanförskap, särskilt de unga. De riskerar social exkludering, i värsta fall hela livet. För att förhindra detta måste vi hitta en modell som passar en så komplex problematik som ett destruktivt bruk av narkotika innebär, en modell som baseras på forskning och evidens. Då menar vi dagens forskning, inte den som Nils Bejerot gjorde för ett halvt århundrade sedan, som förkastats av modern forskning.

För att möta människors behov i dagens samhälle behövs förebyggande arbete och en väl fungerande vårdkedja, socialtjänst och en bättre samverkan mellan dessa instanser. En annan viktig åtgärd är att det sätts in fler skademinimerande insatser som t.ex. fri tillgång till sprutor och bättre tillgång till Naloxon. Vården måste även ta hänsyn till samsjukligheten. Det går inte skicka en person till behandling utan att ha en plan för vad som ska hända när behandlingen är över.

Det är många bitar som saknas i dagens narkotikapolitik och vi ser en stor fara i att fortsätta den politiska väg vi nu följer med moraliska pekpinnar, skam och skuldbeläggning, tvång och straff. Vi vill att en utredning av narkotikapolitiken inte exkluderar möjligheten till avkriminalisering av det egna bruket av narkotika. Vi vill se var resultatet blir och därefter fatta beslut. Det handlar inte om att legalisera droger utan om att den som har ett problematiskt bruk inte per automatik ska betraktas som kriminell och knuffas längre in i utanförskapet.

Det finns ingen anhörig som vill se sitt barn, syskon eller förälder som kriminell för att de har en substans i kroppen. Inte heller vill vi, som har ett problematiskt bruk, behandlas som kriminella. Det hjälper ingen att polisen och myndigheter tar fler drogtester.

Att testas för droger innebär ofta även att man utsätts för en integritetskränkning och tvång, något som bara skapar hat och misstro mot myndigheter. Benägenheten att söka vård blir i det läget lika med noll. Det är då det blir riktigt farligt och liv kan gå till spillo, helt i onödan.

Istället för att satsa pengar på onödiga drogtester, satsa på att ge vård till de som behöver hjälp med sitt bruk av narkotika. Att frivilligt söka hjälp för sin problematik, och att kunna vara ärlig, måste ses som något positivt, inte något skamligt och straffbart. Vård och behandling måste sättas in när personen söker hjälp. Det är då motivationen finns.

Hjälp svensken att komma förbi nuvarande stigma med evidensbaserad forskning och brukaren att komma förbi rädslan att söka hjälp vid ett riskbruk. Det fungerar i andra länder så varför inte testa att införa liknande modeller här. Ett första steg i den här riktningen är att tillsätta den utredning som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Att lyssna på experterna och därefter fatta beslut om en politik som räddar liv. Vi hoppas att socialminister, Lena Hallengren, förstår att hon, med regeringen, både har den makten och skyldigheten.

Vi som anhöriga är ständigt rädda för att ett barn, syskon eller förälder kan dö vilken dag som helst i en överdos. Det är en rädsla ingen borde uppleva.

Och vi brukare vill inte dö för er godtycklighet. Men så känns det för oss när ni avfärdar Folkhälsomyndigheten och Markus Heilig, en av världens främsta experter på beroendesjukdomar.

BARO Brukaranhörigas Riksorganisation
Brukarföreningen Stockholm
Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare

Till toppen

Inställt Årsmöte 2020 p.g.a covid-19

VIKTIG INFORMATION!
Vi följer rekommendationerna som gäller vid covid-19 och ställer in årsmötet den 8 maj, vi kommer kalla till ett årsmöte så fort folkhälsomyndigheterna lättar på rekommendationerna.

MVH

Styrelsen
Brukaranhörigas Riksorganisation BARO
Till toppen

Kallelse till Årsmöte 2020 (Inställt)

Datum: 9 maj 2020
Tid: Kl 13.00
Plats:
Brukarföreningen Stockholm
Livdjursgatan 5 A
121 62 JOHANNESHOV

Ladda hem kallelsen som PDF
(Högerklicka på länken -> spara länk som...)
Till toppen

Nordic Reform Conferense 2019

I september åkte vår ordförande Christine Sander och presenterade organisationen på Nordic Reform Conferense 2019 i Oslo. Här kan ni lyssna på talet.
Till toppen

The Rememberance Day 2019

Vi i BARO deltog ihop med Brukarföreningen Stockholm som anordnade dagen då vi även uppmärksammade Support dont´t Punish day.

Den 21 juli var det återigen dags för den årliga minnesdagen. Denna gång på en söndag. Det är ett evenemang som i flera länder hålls för att minnas och hedra människor som gått bort i narkotikarelaterade dödsfall. Siffran i vårt land är skrämmande hög och något som vi alla bör kämpa för att minska. Den dagen då inga substansbrukare behöver dö har vi nått målet. Men i dagsläget är det långt dit. Söndagen bjöd på högsommarvärme med en sol som stundtals pressade sig fram bakom de ljusblå molnen. Personalen möttes upp på Stockholms brukarförening där vi kokade kaffe och förberedde fika. Ett par timmar senare åkte vi tillsammans till Årstaviken där vårt träd stod och väntade. En al som planterats för ca tolv år sedan och med tiden vuxit sig allt större och starkare. Ett träd som en symbol för varje människoliv som slocknat men någonstans finns kvar här med oss ändå.

När klockan närmade sig 13:00 började människor att sluta upp. En reporter från P4 kom och intervjuade ett par av oss. DN var också där. Sedan kom även anhöriga, vänner och de som ville dela den här stunden. Baro (brukaranhörigas riksorganisation) deltog. En mamma lade ut vita stora lakan med svarta kors på samt namn på personer som avlidit. Det väckte nyfikenhet hos förbipasserande. När alla var samlade så stillade vi oss en stund. Vår ordförande Niklas inledde sedan det hela med några väl valda ord. Efter det fick de som ville prata. Det blev en djup, sorglig men samtidigt mycket fin stund. Vi stod där tillsammans och delade minnen, tankar och känslor. Några tårar fälldes och stämningen var speciell. Vi hade också köpt en bunt med blommor som vi kastade i vattnet. De färgglada växterna guppade fridfullt intill näckrosorna på vattenytan.

Sedan tände vi engångsgrillarna och plockade fram det medhavda fikat. Nybakade bullar, korv med bröd, läsk och kaffe dukades fram längs gräset vid vattnet. Det spred sig snart en inbjudande lukt av grillen som börjat få glöd. De som ville stannade kvar och åt. Vi pratade, umgicks och hade en trevlig stund tillsammans.

Så var årets Rememberance Day över för denna gång. Och som vanligt blev det en stund att minnas. Vi fick alla möjligheten att stanna upp och reflektera över det faktum att alltför många rycks bort alldeles för tidigt. Ett barn, en syster eller bror, en förälder eller vän. Oavsett vem det är som faller offer på grund av narkotikan så är det alltid en för mycket.

Text av: Linn Nystedt, Brukarföreningen Stockholm
Till toppen

Internationella Överdosdagen 2019

Utdrag från rapporten om den Internationella Överdosdagen som hölls den 31:a Augusti 2019 (på engelska). Då vi närvarade vid vår medlem Tina Eklunds manifestation mot vår narkotikapolitik och beroendevård i Örebro ihop med Brukarföreningen Stockholm och BARO som även uppmärksammade Internationella överdosdagen.

Excerpt from the report about the International Overdose Awareness Day on the 31st of August 2019.

Till toppen